O nás

Naše společnost SISCO se zabývá daňovým poradenstvím a účetnictvím od roku 2013. Navázala však na podnikatelskou činnost a je nástupcem sdružení fyzických osob, které v uvedených oblastech působí od roku 1995.

Společnost je evidována u Komory daňových poradců České republiky a poskytuje služby daňového poradce.

Majitelka, jednatelka společnosti RNDr. Jitka Viklická se zabývá vedením účetnictví od roku 1995. V dalším roce 1996 absolvovala úspěšně zkoušku daňového poradce, svou kvalifikaci doplnila v roce 1998 o certifikát Bilanční účetní (QBÚ), absolvovala kurz právního vzdělávání na Právnické fakultě Masarykově universitě v Brně. Pravidelně se zúčastňuje školení pořádaných Komorou daňových poradců ČR nebo jinými subjekty.