Daňové poradenství, účetnictví – ceník služeb

  1. Vedení daňové evidence

Paušální měsíční částka

Služba Cena
do 50 dokladů měsíčně 500,- Kč
za každých dalších 30 dokladů 400,-Kč
přiznání DPH min. 500,-Kč
roční závěrka – obrat do 3 mil. 3 000,-Kč
roční závěrka – obrat do 10 mil. 5 000,-Kč
roční závěrka – obrat nad 10 mil. min. 7 000,-Kč
skladová evidence min. 500,-Kč
evidence majetku 10,-Kč/ks ročně

 

Cena za účetní případ

Služba Cena
1 položka 25,-Kč
Přiznání DPH min. 500,-Kč
Skladová evidence 15,-Kč/položka
Evidence majetku   10,-Kč /ročně
  1. Vedení podvojného účetnictví

Paušální měsíční částka

Služba Cena
do 100 dokladů měsíčně 2 000,-Kč
za každých dalších 30 dokladů 1 000,-Kč
přiznání DPH min. 500,-Kč
roční závěrka – obrat do 3 mil. 5 000,-Kč
roční závěrka – obrat do 10 mil. 8 000,-Kč
roční závěrka – obrat nad 10 mil. min. 10 000,-Kč

 

Cena za účetní případ

Služba Cena
1 položka 30,- Kč
přiznání k DPH min. 500,-Kč
skladová evidence 15,-Kč/položka
evidence majetku 10,-Kč/ks/ročně
  1. Mzdy

Služba Cena
Vedení mzdové agendy 200,-Kč/zaměstnanec/měsíc
Roční přehledy za mzdy 500,-Kč/ks
Přihláška, odhláška 150,-Kč/zaměstnanec
Roční zúčtování 35,-Kč/zaměstnanec
ELDP 35,-Kč/zaměstnanec
Zastupování při kontrolách (ZP,OSSZ) 600,-Kč/kontrola
  1. Daňové poradenství

Služba Cena
Přiznání DPFO min. 3 000,-Kč/řádný i prodloužený termín
Přiznání DPPO min. 5 000,-Kč/řádný i prodloužený termín
Přiznání k silniční dani 300,-Kč do 3 vozidel
- za každé další vozidlo 150,-Kč
Další přiznání (majetkové, aj.) 800,-Kč
Poradenství 1 200,-Kč/hod.
Poradenství prostřednictvím e-mailu 500,-Kč/dotaz
Asistence při daňových kontrolách 500,-Kč/hod.
Zastupování klienta – jednorázová plná moc 1000,-Kč/den
Zastupování klienta – dlouhodobá plná moc 2 000,-Kč/měsíc
  1. Rekonstrukce účetnictví

Částka za 1 rok a 500 položek
daňová evidence od 5 000,-Kč
podvojné účetnictví od 8 000,-Kč/td>
  1. Další služby

Služba Cena
statistická hlášení od 800,-Kč/Ks
podklady pro úvěr od 2 000,-Kč/Ks
přehledy OSSZ, ZP 500,-Kč/ks
kontrola účetnictví 10,-Kč/položka
účtování ve firmách 500,-Kč/hodina
ostatní služby 500,-Kč/hodina
digitalizace dokumentů a zaslání na registr 300,-Kč
vypracování směrnic 1000,-Kč/směrnice
cestovní příkaz – tuzemsko 100,-Kč
cestovní příkaz – zahraničí 200,-Kč
vystavování faktur 20,-Kč/ks
účetní sestavy 300,-Kč/sestava
  1. Příplatky

Individuální zvýšení sazeb podle složitosti a náročnosti účtování dle oboru podnikání

Služba Cena
obchodování se zahraničím 15% – 20% / Kč / sazba
příplatek za středisko, zakázky 20% / Kč / sazba
nesetříděné doklady, nedodržování termínů
předkládání dokladů, nekompletnost,
opakované změny 15% – 20% / Kč / sazba
předávání dokladů nad 1 hod./měsíčně 200,-Kč/hod.
expresní příplatek / služby neobjednané
a uskutečněné do 2 pracovních dnů 50%

 

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační, většinou jsou ceny kalkulovány měsíčním paušálem, který zohledňuje množství a pracnost zpracovávaných účetních případů. Dalšími kritérii při stanovování ceny je i požadovaná periodicita pro zpracovávání (měsíčně/čtvrtletně/ročně) a také včasnost a kompletnost předávaných dokladů.

Měsíční paušál zahrnuje zpracování předaných dokladů do dohodnutého počtu, zpracování přiznání k DPH, saldokonto, závěrku, přiznání  k dani z příjmů, vedení předepsaných evidencí, např. zázn. povinnost, karty majetku), běžné poradenství, popř. další dohodnuté služby.

Paušál nezahrnuje statistické výkazy, podklady pro úvěr, vyplňování tiskopisů pro soud, zpracování jiných přiznání, zastupování před úřady, dodatečná přiznání a hlášení, vypracování směrnic, aj.

Knihy jízd a provádění fyzických inventur si provádí klient sám.

  1. Předávání dokladů
ke zpracování mezd – 5 pracovních dnů před výplatním termínem
při DPH – 5 pracovních dnů před lhůtou pro podání přiznání
při dani z příjmů – min. 1 měsíc před lhůtou pro podání

 

Ceny jsou bez DPH